Školení a semináře - EVT Miroslav Šnobl

ŠNOBL MIROSLAV
Stavebně řemeslné práce a dodávky materiálu. Školení a zkoušky elektrikářů
dle Vyhl. 50/78 Sb. § 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Co nabízíme

Školení a semináře

Provádíme školení a zkoušky elektrikářů podle Vyhl. 50/78 Sb. § 4,5,6,7,8,10 a revizních techniků podle §9. Zprostředkujeme závěrečnou zkoušku RT u TIČR Praha.

Termíny kurzů pro revizní techniky elektro

V roce 2015 končí
většině kolegů osvědčení revizních techniků elektrických zařízení.

V níže uvedených termínech bude moje firma pořádat školení pro přípravu na zkoušku RT.

Termín zkoušky u TIČR Praha bude s frekventanty potvrzen na místě konání kurzu.

Místo konání
:
Dům techniky ČS VTS Kladno s.r.o, Cyrila Boudy 1444, Kladno
2.
patro, prostory firmy REEL Kladno.

Termíny konání:
únor           2015        23. - 25. 2.
březen       2015          9. - 11. 3.
duben        2015        13. - 15. 4.
květen    
  2015        11. - 13. 5.
červen      
2015          8. - 10. 6.
červenec  
2015          7. -   9. 7.

Začátek kurzu:
vždy v 8:00 hodin, ukončení 14:00 – 15:00 hodin

Cena kurzu:

6 000 Kč bez DPH 21%

Platba převodem na číslo účtu: 19-1708680237/0100 nebo v hotovosti na místě konání kurzu. Při platbě v hotovosti sleva 5% z částky bez DPH 21%.

Program kurzu:

normy ČSN, zákony, vyhlášky, nařízení vlády, vše se zaměřením na otázky TIČR. Prostudování okruhu otázek ke zkoušce u TIČR s vypracováním správné odpovědi.

Pro zařazení do kurzu vyplňte prosím přiloženou přihlášku.
Přihlášku pro zkoušku u TIČR a potřebné dokumenty ke zkoušce připravíme v průběhu kurzu. Testové otázky jsou na webových stránkách TIČR Praha. Výtisk otázek by bylo vhodné vzít sebou na kurz pro zaznamenávání správných odpovědí.

Přihláška ke stažení .doc
Přihláška ke stažení .pdf


Lektoři kurzů:

Miroslav Šnobl, JUDr. Zbyněk Urban

Školení a zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb. - § 4-8, 10 a 11

Zajišťujeme školení a zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb., individuálně, u Vaší firmy i přednášky na objednávku se speciálním zaměřením.

Školení
Pro získání potřebného paragrafu v souladu s vyhláškou

č. 50/1978 Sb. musíte splňovat následující praxi:

§ 4 a 5       
                bez praxe
§ 6           do 1000V
- 1 rok, nad 1000V - 2 roky
§ 7           do 1000V
- SO  2 roky, ÚSO a VŠ - 1 rok
§ 8           do 1000V - SO  6 roků, ÚSO
- 4 roky, VŠ - 2 roky
             nad 1000V
- SO  7 roků, ÚSO - 5 roků, VŠ - 3 roky   

Zkouška
Ke zkoušce je třeba doložit tyto doklady
:
- doklad o odborném vzdělání v elektrotechnice - KOPIE
- o
svědčení o posledním přezkoušení
- potvrzení o délce praxe (lze potvrdit na přihlášce, praxe je určena ve vyhlášce č. 50/1978 Sb.)
- potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice a práce ve výškách. Lze potvrdit na přihlášce.

Přihláška
Závaznou přihlášku lze zaslat poštou na
adresu:
Miroslav Šnobl, Sýkořice 203, 270 24 Zbečno
nebo e-mailem na evt.snobl@centrum.cz


Přihláška ke stažení .doc
Přihláška ke stažení .pdf


Místo konání
Dům techniky ČS VTS Kladno s.r.o, Cyrila Boudy 1444, Kladno 2. patro, areál firmy REEL Kladno.
Začátek kurzu vždy v 8:00 hodin.

Cena
Cena je ovlivněna několika faktory
(počet účastníků, rozsah školení atd.)

Základní ceny (minimálně 6 účastníků):
§ 4 a 5                  1
300 Kč
§ 6, 7, 8, 10, 11    1
500 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%


Platbu lze provést převodem na č.ú.
191708680237/0100 nebo v hotovosti na místě konání školení. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum vystavení daňového dokladu shodné s datem přijetí platby. Daňový doklad bude předán na místě akce.

Termíny školení
únor         2015        2.2.
březen     2015        2.3.
duben      2015        7.4.
květen
     2015      18.5.
červen     2015        1.6.      
červenec 2015        1.7.

Termíny na II. pololetí 2015 budou upřesněny v srpnu 2015

Zruší-li přihlášený frekventant účast, účastnický poplatek se nevrací.

 
Doporučujeme:
Elektro-viola s.r.o.
UNIT spol s r.o.
V-group s.r.o.
Časopis ELEKTRO
I
I
I
I
TOPlist
TUTYSERVIS - Opravy a servis elektrického nářadí
I
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky